Väylä kohti
vaikuttavampaa viestintää

Väylä kohti
vaikuttavampaa viestintää

Väylä kohti
vaikutta-
vampaa viestintää

sisallot

Esitykset joilla et vain viesti,
vaan vaikutat.

materiaalipohjat

Materiaalipohjat, jotka tukevat brändiäsi ja säästävät aikaa.

kuvaukset

Vaikeakin kokonaisuus välittyy,
kun se on kuvattu oikein.

materiaalipohjat

Materiaalipohjat, jotka tukevat
brändiäsi ja säästävät aikaa.

sisallot

Esitykset joilla et vain viesti,
vaan vaikutat.

kuvaukset

Vaikeakin kokonaisuus välittyy,
kun se on kuvattu oikein.

Autan kertomaan monimutkaiset asiat yksinkertaisella tavalla

Ymmärrettävä, selkeä ja vetoava viestintä on edellytys sille, että ajatukset muuttuvat käytännön toiminnaksi.

Jäsentäjä luo sinulle edellytykset vaikuttavalle viestinnälle niin myynnin & markkinoinnin, muutos- ja kehitysprojektien kuin laajempien suunnitelmien ja strategioiden toteutuksessa. Jäsentäminen perustuu kolmeen osaamisalueeseen:

Tausta

Monialainen tausta asiantuntijatehtävien ja liiketoiminnan parista auttaa hahmottamaan asiat yli osaamis- ja toimialarajojen.

Tarina

Taito kertoa tarinoita on viestinnän ytimessä. Tarina luo viestille rakenteen ja järjestyksen, ja saattaa vastaanottajan oivalluksen äärelle.

Teknologia

Teknologinen osaaminen saattaa abstraktit ajatukset konkreettisiksi materiaaleiksi, joista on hyötyä päivittäisessä toiminnassa.

Autan kertomaan monimutkaiset asiat yksinkertaisella tavalla

Ymmärrettävä, selkeä ja vetoava viestintä on edellytys sille, että ajatukset muuttuvat käytännön toiminnaksi.

Jäsentäjä luo sinulle edellytykset vaikuttavalle viestinnälle niin myynnin & markkinoinnin, muutos- ja kehitysprojektien kuin laajempien suunnitelmien ja strategioiden toteutuksessa. Jäsentäminen perustuu kolmeen osaamisalueeseen:

Tausta

Monialainen tausta asiantuntijatehtävien ja liiketoiminnan parista auttaa hahmottamaan asiat yli osaamis- ja toimialarajojen.

Tarina

Taito kertoa tarinoita on viestinnän ytimessä. Tarina luo viestille rakenteen ja järjestyksen, ja saattaa vastaanottajan oivalluksen äärelle.

Teknologia

Teknologinen osaaminen saattaa abstraktit ajatukset konkreettisiksi materiaaleiksi, joista on hyötyä päivittäisessä toiminnassa.

PALVELUT

Olitpa johtaja tai asiantuntija, puhuja tai insinööri, myyjä tai kehittäjä – kyky viestiä asioita ymmärrettävällä ja vetoavalla tavalla pitäisi olla ydinosaamistasi. Jäsentäjän palvelut on suunniteltu auttamaan sinua menestymään.

Esiintyjille

Tärkeä tilaisuus tulossa, mutta kalvot vaiheessa? Suuri visio päässä, mutta paperi loistaa tyhjyyttään? Asia kunnossa, mutta draaman kaari uupuu?

Jäsentäjä auttaa niin yksittäisten esitysten kuin kattavampien kokonaisuuksien luomisessa. Olen tukenasi viestin jäsentämisessä, draaman kaaren rakentamisessa, ja materiaalien viimeistelyssä. Autan myös tapahtumajärjestäjiä tukemaan esiintyjiään laadukkaiden materiaalien suunnittelussa ja viimeistelyssä – tai tapahtuman ilmeeseen sopivan yhtenäisen materiaalin koostamisessa.

Asiantuntijoille

Muutosprojekti, joka pitäisi kuvata johtoryhmälle? Konsepti, joka pitäisi kuvata asiakkaille? Brändi, joka tulisi jalkauttaa osaksi päivittäistä tekemistä?

Jäsentäjä auttaa monimutkaisten asioiden esittämisessä yksinkertaisella tavalla. Tavoitteena voi olla esimerkiksi esitys- tai myyntimateriaali, markkinaa puhutteleva ydinviesti, tai tekemistä konkretisoivat käyttäjä- tai asiakastarinat.

Autan myös materiaalipohjien luomisessa Microsoft Office & Google Suite -ympäristöihin. Laadukkaat pohjat tuovat brändin osaksi päivittäistä työskentelyä, ja mahdollistavat näyttävien materiaalien tuottamisen myös ilman erikoisosaamista.

Tekijöille

Eivätkö ideasi tule kuulluiksi? Tuntuuko että esityksesi näyttävät päivästä toiseen samalta?

Älä anna viestinnän menetelmien tai teknisen osaamisen puutteen rajoittaa sinua. Jäsentäjä tarjoaa koulutuksia muun muassa vaikuttamisen lainalaisuuksista, tarinoiden hyödyntämisestä, sekä siitä miten tehdä näyttäviä esityksiä jokapäiväisillä toimisto-ohjelmistoilla.

PALVELUT

Olitpa johtaja tai asiantuntija, puhuja tai insinööri, myyjä tai kehittäjä – kyky viestiä asioita ymmärrettävällä ja vetoavalla tavalla pitäisi olla ydinosaamistasi. Jäsentäjän palvelut on suunniteltu auttamaan sinua menestymään.

Tärkeä tilaisuus tulossa, mutta kalvot vaiheessa? Suuri visio päässä, mutta paperi loistaa tyhjyyttään? Asia kunnossa, mutta draaman kaari uupuu?

Jäsentäjä auttaa niin yksittäisten esitysten kuin kattavampien kokonaisuuksien luomisessa. Olen tukenasi viestin jäsentämisessä, draaman kaaren rakentamisessa, ja materiaalien viimeistelyssä. Autan myös tapahtumajärjestäjiä tukemaan esiintyjiään laadukkaiden materiaalien suunnittelussa ja viimeistelyssä – tai tapahtuman ilmeeseen sopivan yhtenäisen materiaalin koostamisessa.

Muutosprojekti, joka pitäisi kuvata johtoryhmälle? Konsepti, joka pitäisi kuvata asiakkaille? Brändi, joka tulisi jalkauttaa osaksi päivittäistä tekemistä?

Jäsentäjä auttaa monimutkaisten asioiden esittämisessä yksinkertaisella tavalla. Tavoitteena voi olla esimerkiksi esitys- tai myyntimateriaali, markkinaa puhutteleva ydinviesti, tai tekemistä konkretisoivat käyttäjä- tai asiakastarinat.

Autan myös materiaalipohjien luomisessa Microsoft Office & Google Suite -ympäristöihin. Laadukkaat pohjat tuovat brändin osaksi päivittäistä työskentelyä, ja mahdollistavat näyttävien materiaalien tuottamisen myös ilman erikoisosaamista.

Eivätkö ideasi tule kuulluiksi? Tuntuuko että esityksesi näyttävät päivästä toiseen samalta?

Älä anna viestinnän menetelmien tai teknisen osaamisen puutteen rajoittaa sinua. Jäsentäjä tarjoaa koulutuksia muun muassa vaikuttamisen lainalaisuuksista, tarinoiden hyödyntämisestä, sekä siitä miten tehdä näyttäviä esityksiä jokapäiväisillä toimisto-ohjelmistoilla.

KATSO ESIMERKKEJÄ

Asiakastarina:

Huginn

Asiakastarina:

Sparta Consulting

Asiakastarina:

Iiwari

Visualisoinnit

Materiaalit

Esityspohjat

Asiakastarina:

Huginn

Asiakastarina:

Sparta Consulting

Asiakastarina:

Iiwari

Visualisoinnit

Materiaalit

Esityspohjat