Visualisoinnit

Kun monimutkaisista kokonaisuuksista pitää voida keskustella ja tehdä päätöksiä, selkeät visualisoinnit auttavat ymmärryksen muodostamisessa.

Tälle sivulle on koottu joitakin esimerkkejä tehdyistä visualisoinneista.

Kun monimutkaisista kokonaisuuksista pitää voida keskustella ja tehdä päätöksiä, selkeät visualisoinnit auttavat ymmärryksen muodostamisessa.

Tälle sivulle on koottu joitakin esimerkkejä tehdyistä visualisoinneista.

Success drivers vs. threats

Nimeämätön asiakas

Tavoitteena oli kuvata kyberturvallisuuskoulutuksen osallistujille miten kybermaailman uhat liittyvät heidän päivittäiseen työhönsä.

Kuvauksen pohjana toimi tutustuminen organisaation strategiaan ja riskikarttaan, joka visualisoitiin vastakkainasettelujen kautta.

Kuvausta on käytetty kyberturvallisuuden viestintä- ja koulutusmateriaaleissa, sekä intranetin koulutusportaalissa.

Tavoitteena oli kuvata kyberturvallisuuskoulutuksen osallistujille miten kybermaailman uhat liittyvät heidän päivittäiseen työhönsä.

Kuvauksen pohjana toimi tutustuminen organisaation strategiaan ja riskikarttaan, joka visualisoitiin vastakkainasettelujen kautta.

Kuvausta on käytetty kyberturvallisuuden viestintä- ja koulutusmateriaaleissa, sekä intranetin koulutusportaalissa.

EU:n tietosuoja-asetus

Nimeämätön asiakas

Tavoitteena oli luoda kattava, mutta samalla ymmärrettävä, kuvaus EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvistä prosesseista, dokumenteista ja käytänteistä.

Kuvaus luotiin yhteistyössä tietosuoja-asiantuntijan kanssa, keskustellen ja iteroiden työversioita. Työversioiden pohjalta luotiin siistitty, lopullinen versio.

Kuvausta on käytetty projekti- ja myyntiesittelyissä.

Tavoitteena oli luoda kattava, mutta samalla ymmärrettävä, kuvaus EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvistä prosesseista, dokumenteista ja käytänteistä.

Kuvaus luotiin yhteistyössä tietosuoja-asiantuntijan kanssa, keskustellen ja iteroiden työversioita. Työversioiden pohjalta luotiin siistitty, lopullinen versio.

Kuvausta on käytetty projekti- ja myyntiesittelyissä.

Huginn – How it works

Sparta Consulting / Huginn

Tavoitteena oli esittää ohjelmistoratkaisun toimintalogiikka ja ominaisuudet helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tuotekehitystiimin kanssa tehtyjen haastattelujen pohjalta esitettiin kolme erilaista versioita. Näistä valittiin yksi, josta jalostettiin lopullinen kuvaus.

Kuvausta käytetty esittelymateriaaleissa sekä verkkosivuilla (www.huginn.com).

Tavoitteena oli esittää ohjelmistoratkaisun toimintalogiikka ja ominaisuudet helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tuotekehitystiimin kanssa tehtyjen haastattelujen pohjalta esitettiin kolme erilaista versioita. Näistä valittiin yksi, josta jalostettiin lopullinen kuvaus.

Kuvausta käytetty esittelymateriaaleissa sekä verkkosivuilla (www.huginn.com).

Markkinoinnin roolit

Suhdetoimisto KRAM

Tavoitteena oli visualisoida markkinoinnin rooleja käsittelevän tutkimuksen tuloksia.

Lähdeaineiston pohjalta luotiin kuvaukset rooleista ja niiden erityispiirteistä. Lopulliseen materiaaliin luotiin myös interaktiivinen toiminnallisuus, jolla korttien kääntöpuolelta paljastuu lisätietoa lähdetutkimuksesta.

Kuvausta käytetty myynnin ja asiakasneuvotteluiden tukimateriaaleissa.

Tavoitteena oli visualisoida markkinoinnin rooleja käsittelevän tutkimuksen tuloksia.

Lähdeaineiston pohjalta luotiin kuvaukset rooleista ja niiden erityispiirteistä. Lopulliseen materiaaliin luotiin myös interaktiivinen toiminnallisuus, jolla korttien kääntöpuolelta paljastuu lisätietoa lähdetutkimuksesta.

Kuvausta käytetty myynnin ja asiakasneuvotteluiden tukimateriaaleissa.

Iiwari operating model

Iiwari Tracking Solutions

Tavoitteena oli yrityksen palvelurakenteen selkiyttäminen, osana laajempaa markkinaviestin uudistusta.

Henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen ja kilpailijavertailuiden pohjalta luotiin yksinkertainen kuvaus asiakkaan tarpeisiin vastaamisesta.

Kuvausta käytetty sekä esittelymateriaaleissa että verkkosivuilla (www.iiwari.com).

Tavoitteena oli yrityksen palvelurakenteen selkiyttäminen, osana laajempaa markkinaviestin uudistusta.

Henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen ja kilpailijavertailuiden pohjalta luotiin yksinkertainen kuvaus asiakkaan tarpeisiin vastaamisesta.

Kuvausta käytetty sekä esittelymateriaaleissa että verkkosivuilla (www.iiwari.com).